De vereniging

De Z&ZX Club Holland is een vereniging die tot doelstelling heeft het in stand houden van de Datsun type: Fairlady 1600 en 2000, 240Z, 260Z, 280Z en 280ZX en Nissan type: 280ZX, 300ZX, 350Z en 370Z in alle variëteiten. Onze vereniging wordt bestuurd en georganiseerd door vrijwilligers.

Naast deze website biedt de Z&ZX Club Holland de mogelijkheid om lid te worden. Wij geven 3 keer per jaar een full colour magazine uit en wij organiseren in de “droge” maanden van het jaar regelmatig evenementen.

De Z&ZX Club Holland is tevens aangesloten bij de FEHAC (belangenbehartiger van eigenaren van historische voertuigen van 25 jaar en ouder).

 

Historie

De Z&ZX Club Holland is een vereniging die tot doelstelling heeft het in stand houden van de Datsun type: Fairlady 1600 en 2000, 240Z, 260Z, 280Z en 280ZX en Nissan type: 280ZX, 300ZX, 350Z en 370Z in alle variëteiten. Onze vereniging wordt bestuurd en georganiseerd door vrijwilligers.

Naast deze website biedt de Z&ZX Club Holland de mogelijkheid om lid te worden. Wij geven 3 keer per jaar een full colour magazine uit en wij organiseren in de “droge” maanden van het jaar regelmatig evenementen.

De Z&ZX Club Holland is tevens aangesloten bij de FEHAC (belangenbehartiger van eigenaren van historische voertuigen van 25 jaar en ouder).

De Z&ZX Club Holland is opgericht in 1985. De doelstelling van de vereniging is het in stand houden van de onderstaande auto’s:

  • Datsun: type Fairlady 1600 en 2000, 240Z, 260Z, 280Z en 280ZX
  • Nissan: type 280ZX, 300ZX, 350Z en 370Z in alle variëteiten.

De vereniging doet dat door de leden te motiveren de in hun bezit zijnde auto’s van bovengenoemde merken en typen in een zo goed mogelijke staat te brengen en te houden. De leden worden hierin zoveel mogelijk ondersteund door onder andere

  • hulp bij het verwerven van technische informatie
  • hulp bij het verwerven van onderdelen
  • het periodiek uitgeven van een clubblad.

Z & ZX Club Holland heeft zich ontwikkeld tot een actieve vereniging met ruim 200 leden in binnen- en buitenland. Korter of langer lid, alle leden hebben één gezamenlijke binding: de liefde voor de Datsun/Nissan Z. Het is dan ook niet noodzakelijk dat u een Datsun/Nissan bezit, het is voldoende dat u de doelstelling van de Z & ZX Club Holland onderschrijft! Het ledenbestand vormt een afspiegeling van de samenleving en is dus zeer divers wat betreft leeftijd, beroep en interesses. Eén ding staat voorop: een ieder is gefascineerd door de historie of de techniek van de Datsun/Nissan Z. Deze fascinatie uit zich ook in het gemiddelde aantal Z’s of ZX’n per lid. Er zijn veel leden die meerdere auto’s bezitten.

Heeft u een Datsun/Nissan Z/ZX en/of ondersteunt u de doelstelling van de Z & ZX Club Holland? Word dan snel lid! Voor slechts € 55 per jaar bent u lid. Donateur bent u al vanaf € 47,50 per jaar.  Meldt u zich hier aan!

De Z heeft, hoewel bij velen onbekend, aanzienlijke successen gekend. Op rally- en racegebied heeft de Z zijn sporen ruim verdiend. Mede daardoor is de Z vertegenwoordigd in een groot aantal buitenlandse clubs, die over de hele wereld zijn verspreid. Er zijn verenigingen in Duitsland, Engeland, Zweden, Noorwegen, Zwitserland, Australië, Nieuw-Zeeland, in elke staat van Amerika en natuurlijk ook in het thuisland Japan. Natuurlijk werkt de Z & ZX Club Holland samen met haar zusterclubs in de omringende landen.

De Z & ZX Club Holland is een vereniging. Dit betekent dat de leden maximale inspraak hebben. Het bestuur, vanzelfsprekend gevormd uit leden van de vereniging, wordt gekozen door de algemene ledenvergadering. Het bestuur behartigt de algemene belangen van de leden en draagt zorg voor coördinatie binnen de vereniging. Leden van het bestuur vertegenwoordigen de Z & ZX Club Holland in de FEHAC, de Federatie voor Historische Automobiel- en Motorfietsclubs.

Het eerste contact met de Z & ZX Club Holland vindt vaak via het secretariaat plaats. Het secretariaat verzorgt tevens de ledenadministratie. De belangrijkste taak van de ledenadministratie vormt de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de gegevens over uw auto. De gegevens over uw auto worden gebruikt om een zo goed mogelijk beeld te kunnen krijgen van het voertuigbezit van de leden, ook met het oog op de onderdelenvoorziening om uw Datsun/Nissan rijdend te houden. Naast de ledenadministratie zorgt het secretariaat ook voor de diverse nationale en internationale contacten. Het adres van het secretariaat wordt bij elke vorm van promotie of presentatie afgedrukt. Hierdoor wordt het secretariaat bijvoorbeeld vaak als eerste benaderd voor aanvragen om deelname aan diverse evenementen. Deze worden direct doorgespeeld aan de desbetreffende commissies of geïnteresseerde leden. Kortom, het secretariaat fungeert als uw vraagbaak binnen de vereniging.

De Z & ZX Club Holland heeft natuurlijk haar inkomsten en uitgaven. Een overzicht hiervan wordt jaarlijks gepresenteerd aan de algemene ledenvergadering. De penningmeester zorgt voor de registratie van de inkomsten en uitgaven van de evenementen en commissies.

Gezien het feit dat de Datsun/Nissan Z serie in Nederland relatief weinig verkocht is, is er ook geen onderdelenmagazijn op te zetten. Gelukkig is er via de huidige dealerorganisatie en via clubleden nog steeds aan onderdelen te komen. Oók voor de klassieke Fairlady en 240Z. De Z-serie is niet voor niets de meest verkochte sportwagen ter wereld.

Een goede verzekering van uw Datsun/Nissan is erg belangrijk. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en de financiële nasleep kan al snel in de honderden of duizenden euro lopen. Leden van de Z & ZX Club Holland kunnen een zeer voordelige verzekering voor hun ‘klassieker’ afsluiten bij de met Z & ZX Club Holland samenwerkende verzekerings-maatschappij. Bij het verzekeren kunt u kiezen uit meerdere opties. Wilt u dat uw auto voor meer dan alleen de dagwaarde wordt verzekerd, dan kunt u kiezen voor een casco verzekering, waarbij de auto wordt verzekerd op basis van de actuele waarde. Hiervoor heeft u een taxatierapport nodig, dat een beperkt aantal jaren geldig is. De hierop vermelde taxatiewaarde (niet te verwarren met de verkoopwaarde), die vaak lager ligt, vormt bij schade een kopzorg minder.

Een belangrijk orgaan van de Z & ZX Club Holland is de evenementen-commissie. Deze commissie organiseert en coördineert op basis van eigen ervaring en ideeën van leden elk jaar weer een grote diversiteit aan evenementen. Daarbij wordt rekening gehouden met een optimale verdeling over het gehele jaar en met spreiding over heel Nederland. Evenementen die jaarlijks terugkomen zijn toertochten, bezoeken aan technische bedrijven en nog veel meer. Daarnaast presenteert de Z & ZX Club Holland zich minimaal één maal per jaar op een oldtimerbeurs of tentoonstelling. Traditioneel zijn ook de najaars-, en voorjaarsbijeenkomsten waarbij leden onderdelen en/of automobielen van Datsun/Nissan Z/ZX kunnen ruilen, kopen of verkopen. Daarnaast kan men bijpraten, foto’s laten zien en worden er video’s getoond. Naast deze evenementen organiseert de evenementencommissie ook nog grote meerdaagse evenementen. Om de paar jaar wordt er een grote buitenlandse reis georganiseerd. Met name tijdens deze reizen bewijzen de Datsuns en Nissans wederom hun betrouwbaarheid en ongekende rijkwaliteiten.

Eén van de communicatiemiddelen binnen de Z & ZX Club Holland is het clubblad “Above All Standards”. Dit blad verschijnt 3 keer per jaar en staat vol met informatie over uw auto, de techniek en natuurlijk over alle activiteiten van de Z & ZX Club Holland. Above All Standards wordt samengesteld door de redactie, die daarbij onder meer gebruik maakt van de door leden ingezonden foto’s en verslagen.

De clubwinkel is een promotiemiddel van de Z & ZX Club Holland. De clubwinkel is bij de meeste clubevenementen aanwezig. Het assortiment is wisselend en wordt regelmatig herzien. Voorbeelden van de artikelen die in de clubwinkel te koop worden aangeboden zijn: T-shirts, stickers, boeken, modellen, bouwdozen en oude clubbladen.

Het bestuur

Voorzitter

Jeroen de Jong

Vice voorzitter

Vacant

Penningmeester

Wim Haar

Algemeen bestuurslid

Dick de Beus

Evenemententeam

Ron Huigen en
Jeroen de Jong

Secretariaat

Ester Klandermans

Word lid!

Heeft u een Datsun/Nissan Z/ZX en/of ondersteunt u de doelstelling van de Z & ZX Club Holland? Word dan snel lid! Voor slechts € 55 per jaar bent u lid. Donateur bent u al vanaf € 47,50 per jaar.

Alleen voor leden!