Disclaimer

De website www.z-zxclub.nl is de officiële website van de Z & ZX Club. Door deze site te bezoeken en de daarop aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met nevenstaande bepalingen.

© 2013 Z & ZX Club

  • De website www.z-zxclub.nl is de officiële website van de Z & ZX Club. Reglementen en reglementswijzigingen worden van kracht op het moment van publicatie op deze website. Gepubliceerde uitslagen zijn echter altijd onder voorbehoud van eventuele protesten en beroepen.
  • Op www.z-zxclub.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door de redactie van de Z & ZX Club niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De Z & ZX Club wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van deze genoemde kwaliteiten van de hand.
  • De op www.z-zxclub.nl geplaatste informatie gebruikt u voor eigen rekening en risico.
  • De Z & ZX Club behoudt alle rechten met betrekking tot de website www.z-zxclub.nl. Het is toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming te gebruiken, te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen, echter uitsluitend indien u dat doet met bronvermelding.
  • Op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.